torsdag 15 december 2011

Omkrets och area i åk 6


Jag har gjort min VFU i en klass i åk 6. Diagnosen som jag satte ihop till dem tar upp basala beräkningar av omkrets och area hos rektanglar. Det är kanske inte helt lätt att läsa texten, jag fick göra en nödlösning och fotografera diagnosen då jag inte kunde ladda upp den i pdf. format. Jag har konstruerat uppgifterna så att omkretsen är den samma hos rektangeln och kvadraten, då mitt undervisningstillfälle med fem elever fokuserade på att rita olika rektanglar med samma omkrets. Målet med övningen var att inse att en och samma omkrets (eller stängslet runt en hage) kan ge upphov till rektanglar med olika areor (eller olika stora ytor där djuren kan beta), varav den största arean återfinns hos kvadraten.


Jag genomförde även en lektion hämtad från NCM:s strävor i helklass. Den heter "Area med stickor", och då jag tyckte den fungerade mycket bra länkar jag till den nedan. Även här är temat att utifrån en konstant omkrets (12 st stickor) försöka lägga figurer med olika areaenheter.

http://ncm.gu.se/media/stravorna/1/c/1246C_area_med_stickor.pdf
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar