torsdag 15 december 2011

Omkrets och area i åk 6


Jag har gjort min VFU i en klass i åk 6. Diagnosen som jag satte ihop till dem tar upp basala beräkningar av omkrets och area hos rektanglar. Det är kanske inte helt lätt att läsa texten, jag fick göra en nödlösning och fotografera diagnosen då jag inte kunde ladda upp den i pdf. format. Jag har konstruerat uppgifterna så att omkretsen är den samma hos rektangeln och kvadraten, då mitt undervisningstillfälle med fem elever fokuserade på att rita olika rektanglar med samma omkrets. Målet med övningen var att inse att en och samma omkrets (eller stängslet runt en hage) kan ge upphov till rektanglar med olika areor (eller olika stora ytor där djuren kan beta), varav den största arean återfinns hos kvadraten.


Jag genomförde även en lektion hämtad från NCM:s strävor i helklass. Den heter "Area med stickor", och då jag tyckte den fungerade mycket bra länkar jag till den nedan. Även här är temat att utifrån en konstant omkrets (12 st stickor) försöka lägga figurer med olika areaenheter.

http://ncm.gu.se/media/stravorna/1/c/1246C_area_med_stickor.pdf
Volym

På min VFU var jag i en trea som precis var i starten att börja jobba med volym. Jag ville se hur väl bekanta de var med liter och deciliter och om de kunde uppskatta hur mycket olika behållare rymmer. Så för att testa deras förkunskaper valde jag att göra en egen diagnos. Jag gjorde den i helklass och valde därefter ut fyra elever jag ville jobba mer med.
Eftersom jag inte är så jätte duktig på datorer och kunde klistra in ett word-dokument här på bloggen, fick jag lägga upp diagnosen så här utan bilder som egentligen skulle varit med.
//Lina Sastre

Diagnos Volym
Namn:

1. Vilken av dessa saker tror du innehåller 1liter? Ringa in det du tror.


2a. Hur många deciliter går det på 1liter?
Svar:

b. Hur många deciliter går det på 1liter och 6dl?
Svar:

3. Hur mycket tror du de olika sakerna rymmer? Ringa in det du tror.
a. Badkar

2liter 20liter 200liter

b. Mjölkpaket

1liter 10liter 100liter

c. Glas

2dl 20dl 200dl

4. Du har ett mått som rymmer 1dl. Hur många gånger måste du ösa med decilitermåttet för att få 2liter vatten?
Svar:

5. Hur många liter och deciliter saft innehåller en saftflaska på 23dl?
Svar:

Vfu

Jag gjorde min VFU i en 4:a. När jag kom ut på praktiken hade eleverna precis avslutat sitt arbete med geometri och mätning i matematikboken. Så jag valde att göra en praktiskt övning med eleverna. Där de arbetade två och två och fick möjlighet att öva på att prata matematik och använda sig av matematiska begrepp. Övningen gick ut på att det båda två skulle måla varsin bild av geometriska figurer, men dold för varandra, för att sedan en och en beskriva sin bild. Den ena beskriver så detaljerat som möjligt, med exakta mått, men utan att avslöja vilken geometrisk form det handlar om. Sedan byter de, så båda så beskriva sin bild. detta ger läraren möjlighet att lyssna till vilka begrepp eleverna använder och vilka de kan.

En uppföljnings uppgift till detta, som också ger eleverna möjlighet att arbeta praktiskt och utforska de geometriska grundformerna hittade jag på NCM:s hemsida under strävorna:
Detta anser jag vara en bra uppgift för att befästa elevernas kunskaper kring de geometriska formerna, men också genom att öva på problemlösning och kreativitet. Här kan eleverna på egen hand får utforska och undersöka formerna.

///Elin Jakobsson

onsdag 14 december 2011

Jag gjorde min vfu i en femma och valde att göra en egen diagnos för att se vilka förkunskaper min grupp av elever hade. Jag använde mig av word för att konstruera de olika geometriska figurerna. I samspråk med min llu:are hade jag valt att fokusera på area och volym. Area hade de tidigare arbetat med, medan volym fortfarande var relativt obekant. Genom att ha med uppgifter i diagnosen som handlade både om area och volym fick jag en bild av vart de låg någonstans. När diagnosen var genomförd intervjuade jag varje elev enskilt och kunde sedan planera min fortsatta undervisning utifrån samtalen och innehållet i diagnosen.

onsdag 7 december 2011

Mätning

 Här är lite olika tips på hur man kan arbeta med mätning.
(Dessa uppgifter genomfördes i en årskurs ett.)

Först gick vi igenom några av de gamla måttenheterna, eleverna fick rita dessa och klistra in i sitt stora matematikhäfte (som de gör olika kreativa matematik uppgifter i). Såhär kunde det se ut:


 Sedan testade de att mäta lite med de gamla måttenheterna och räknade exempelvis hur många fötter en meter var, vilket såklart var väldigt individuellt.


Sen fick de använda linjalen och mäta sina egna händer och fötter.


Efter detta tillverkade eleverna var sin liten "ficka" i boken som de skrev 1 meter på och ritade lite snyggt.
I denna ficka lades ett snöre som eleverna mätta upp till en meter.
(De fick välja om de ville fläta en meter eller bara mäta och klippa till ett snöre. Vi hade även tankar på att pärla en meter i ett fint mönster men tiden räckte inte till och det blir lätt lite rörigt med 200 pärlor/elev.)

 Sedan var det dags att ta sitt metersnöre och gå ut på skolgården för att se vad det fanns där ute som kunde vara en meter.
Även detta noterades såklart i matematikhäftet.söndag 4 december 2011

Internet ger nya sätt att lära sig!

Jag har hittat en jättebra sida på internet som jag tänkte jag skulle dela med mig av.

Den hittar ni här: http://www.khanacademy.org

Sidan drivs utan vinstintresse av en man som heter Salman Khan och hans medhjälpare för att sprida kunskap till alla som vill ta del av den. Det började med att han la upp videor på Youtube där han förklarade vissa enklare matematiska begrepp för sina kusiner. Klippen uppskattades och han fortsatte att göra fler och fler videor. Det hela växte och sidan har nu massor av filmklipp där han och andra undervisar i olika ämnen. Matematik ligger något mer i fokus och det finns även ett övningsmoment på sidan där man kan testa sina kunskaper inom olika matematiska områden. Övningarna lotsar dig vidare mot svårare uppgifter och när du stöter på problem hänvisar dom dig till ett filmklipp där dom förklarar hur det fungerar. Enda nackdelen är att det är på engelska och man behöver ha någorlunda flyt i språket för att ta del av alla lektioner. Annars är det som att ha en lärare som berättar precis vad du behöver plugga på, när du har tid att lyssna och kan upprepa det hur många gånger som helst.

Som dom själva säger det:

"With a library of over 2,700 videos covering everything from arithmetic to physics, finance, and history and 247 practice exercises, we're on a mission to help you learn what you want, when you want, at your own pace."

Programmet med övningsmoment ger även lärare eller föräldrar en överblick (om man så vill) över elevers framsteg. De kan se var eleverna har problem och hur snabbt de löser uppgifter osv. Eleverna får poäng för att klara av de olika momenten och små belöningar för att lösa många uppgifter i rad och liknande. Ett spännande projekt som iaf fick mig väldigt nyfiken!

In och titta och berätta vad ni tycker :)

Mvh / Johan

Ps. På min VFU pratade jag med eleverna om vinklar och vinkelsumman i polygoner. Som ett exempel på hur deras videor ser ut så länkar jag här den som handlar just om vinkelsumman i polygoner. Mycket nöje :)

fredag 18 november 2011

Vi undersöker trianglar!

Idag har vi undersökt trianglar i programmet geogebra! Geogebra är ett interaktivt program som kan användas för att förstå geometri (www.geogebra.org).

I uppgiften vi fick så fick vi undersöka triangelns egenskaper och skillnader/likheter mellan olika trianglar (liksidiga, likbenta, rätvinkliga osv). Vi gjorde många upptäckter och insåg bland annat att en triangel måste ha minst två lika stora vinklar för att vara symmetrisk (alltså likbent eller liksidig).

I nästa moment fick vi undersöka förhållandet mellan trianglars areor. Vi ändrade bas och höjd och noterade förändringen i area. Detta ledde fram till att vi såg sambandet  mellan basen och höjden i triangelns area.

Elever som kommer i kontakt med dessa uppgifter har nog många eventuella insikter att komma fram till. Den höga interaktiviteten gör att eleverna kan lägga det på en egen nivå och undersöka samband mellan triangelns olika delar. Vi tror att det är viktigt med denna tydliga visualisering av triangelns area och vinklar. Att uppgiften utförs i grupp är en fördel då det blir en buffert för skillnader i kunskap och leder även till att eleverna pratar matematik.

Geogebra är ett bra interaktivt program men kräver inte bara matematiska kunskaper. Det kräver också att man behärskar själva programmet. En god förförståelse inom båda dessa områden är nog viktigt för att kunna ge eleverna tydliga uppgifter med väl uttänkt syfte.

Här en fin liten bild från våra äventyr i geogebra. Det är en liksidig triangel med utritade bisektriser och den omskrivna cirkeln (som får sin mittpunkt där bisektriserna skär varandra). I och med att det är en liksidig triangel blir bisektriserna även mittpunktsnormaler till triangelns sidor.